Region Uppsala VPN-portal

Välkommen till Region Uppsalas VPN-portal

Tänk på sekretessen när du arbetar via denna anslutning.
Säkerställ att ingen obehörig kan se eller på annat sätt ta del av information från Region Uppsala.

Inloggning via webbläsare fungerar just nu inte för datorer från Region Uppsala. Använd istället Logga in utan webbläsare

För externa konsulter och icke Region Uppsala personal/dator

Vid problem med inloggning följ instruktion om att logga in utan webbläsare